Skogsøy Webshop Home Travel Gullfjell Contact
Tjeldstø Galleries Offshore Equipment U.K. Links

Øygarden Services Advertising Accomodation Books

Rough-legged Buzzard
Rough-legged Buzzard is a summer visitor in Gullfjell

First and last dates for selected migrants on Gullfjell

English name

Norske navn

Earliest

Latest

Mallard

Stokkand

20/03/99

30/09/97

Rough Legged Buzzard

Fjellvåk

10/04/00

06/11/99

Common Kestrel

Tårnfalk

05/04/00

08/12/99

Dotterel

Boltit

10/05/01

24/05/97

European Golden Plover

Heilo

23/04/98

11/10/02

Common Snipe

Enkeltbekkasin

26/04/01

10/10/02

Common Sandpiper

Strandsnipe

03/05/98

23/07/97

Common Woodpigeon

Ringdue

15/10/99

Common Cuckoo

Gjøk

03/05/99

27/06/

Meadow pipit

Heipipilerke

03/04/99

27/10/00

White wagtail

Linerle

03/04/99

15/10/01

Winter Wren

Gjerdesmett

24/03/99

20/10/98

Hedge Accentor

Jernspurv

10/04/00

11/10/01

European Robin

Rødstrupe

10/04/00

19/10/98

Whinchat

Busksvett

07/05/96

12/09/00

Northern Wheatear

Steinsvett

23/04/98

10/10/02

Ring Ouzel

Ringtrost

13/04/00

25/10/00

Song Thrush

Måltrost

03/04/99

25/10/00

Redwing

Rødvingetrost

10/04/00

19/11/98

Common Whitethroat

Tornsanger

24/05/99

13/09/98

Willow Warbler

Løvsanger

27/04/99

25/09/96

Chaffinch

Bokfink

30/03/02

18/10/01

Brambling

Bjørkefink

11/09/99

27/10/00

Snow bunting

Snøspurv

12/04/02

22/11/97

 5617 visits to this side since November 05, 2005.
All content on this site, including Natural Born Birder logo, is copyright © 2005

Birding Top 500 Counter