Skogsøy Webshop Home Travel Gullfjell Contact
Tjeldstø Galleries Offshore Equipment U.K. Links

Øygarden Services Advertising Accomodation Books

Status av fugler på Gullfjell

Willow Warbler

Løvsanger

Følgende tabell er basert på turer jeg har tatt i Gullfjellet, for det meste har disse turene vert til Redningshytten. Om våren og sommeren gå jeg oftest over Austrerinden på veien tilbake til parkeringsplassen. Om høsten står jeg like ovenfor RH og teller fugler på høsttrekk. Som regel går jeg opp til toppen bare noen få ganger om året (om det ikke er for mye snø og is). Om vinteren holder jeg til lengre nede og gå oftest rundt Svartavatnet og opp Herlands fjellet/Ormarinden.

Fjellvåk
Fjellvåk

Klikk på blå understreket text for mer detaljer om arten

Status forklaring:

sjelden = ikke notert hvert år                                                                 

fåtallig = notert < 3 ganger hvert år

regelmessig = notert på de fleste turer (til riktig årstid)

standfugl = notert nesten hvert besøk

Antall (indikerer antall fugler en kan forvente å se på en vanlig dag - stjerner som står i parentes indikerer høst trekk)

*= 1-9, ** = 10-99, *** = 100-999, **** = 1000+

Sted: RH = Redningshytten, > =ovenfor, < = nedenfor

Art

Status

Antall

Årstid

Sted

Storskarv

Sjelden

(*)

tidlig sept

på trekk

Gråhegre

Fåtallig

*

Sommer

Osavatnet

Sangsvane Sjelden * Vinter Osavantnet
Kortnebbgås Sjelden høst RH

Grågas

Sjelden

(*)

seint sept

på trekk

Brunnake

Sjelden

(*)

seint sept/tidlig okt

Osavatnet

Krikkand

Fåtallig

*

Sommer

Osavatnet/Kurlatjern

Stokkand

Regelmessig

**

slutten av mars til slutten av nov

Osavatnet/Kurlatjern

Toppand

Sjelden

*

dec

Osavatnet

Kvinand

Sjelden

November

Osavatnet

Laksand Sjelden Osavatnet / Kurlatjern
Myrhauk Sjelden Oktober <RH

Hønsehauk

Sjelden

*

sommer/høst

<RH

Spurvehauk

Regelmessig

*

hele året, men mest regelmessig seint august/tidlig sept

opp til Svartavatnet, RH på trekk

Fjellvåk

Regelmessig

*

midten av april til mid okt

opp til RH

Kongeørn

Fåtallig

*

Sept og Vinter

overalt, men oftest rundt Herlands fjellet

Tårnfalk

Regelmessig

*

fåtallig i mai, ellers august til midten av oktober. Veldig sjelden om vinteren

opp til RH

Dvergfalk

Sjelden

Sept

<RH

Vandrefalk

Fåtallig

*

slutten sept/ tidlig okt

RH

Jaktfalk

Sjelden

Vinter

> tregrensen

Fjellrype

Standfugl

**

hele året

>600m

Orrfugl

Standfugl

*

hele året

Herlands fjellet

Boltit

Sjelden

*

Midten til slutten av Mai

Austrerinden

Heilo

Regelmessig

**

Slutten april - aug

Austrerinden

Vipe Sjelden * Mai Austrerinden
Brusfugl Sjelden * August Austrerinden
Kvartbekkasin Sjelden * September Kurlatjern

Enkeltbekkasin

Fåtallig

*

sommer/høst

Osavatnet/på trekk

Rugde "vanlig" * Aril -mai "Trekkende" over Osavatnet / Ormarinden

Skogsnipe

Sjelden

August

<RH

Rødstilk Sjelden mai Osavatnet
Gluttesnipe Sjelden høst Osavatnet

Strandsnipe

Regelmessig

**

mai-jul

Osavatnet opp til svartavatnet

Fiskemåke Sjelden sommer Osavatnet

Sildemåke

Regelmessig

*

April-juli

Osavatnet

Gråmåke Sjelden sommer Osavatnet
Svartbak Sjelden sommer Osavatnet

Ringdue

Regelmessig

*

Slutten august - slutten sept

rundt parkeringsplassen, ellers på trekk over RH

Gjøk

Regelmessig

*

Midten av mai-juli

opp til svartavatnet

Haukeugle

Meget sjelden

 

dec

opp til svartavatnet

Tårnseiler Sjelden juli på trekk

Gråspett

Sjelden

 

September

på trekk

Flaggspett Sjelden september på trekk

Dvergspett

Sjelden

 

September

på trekk

Taksvale

Fåtallig men regelmessig

*

Sommer

<400m

Lovsvale

Fåtallig

*

August-sept

Opp til RH

Trepiplerke

Fåtallig

*

juni -sept

på trekk og i skogen ved Svartevatnet

Heipiplerke

Regelmessig

** (***)

mai-slutten av okt

<700m

Vintererle Sjelden okt

Linerle

Regelmessig

**

mai -tidlig okt

<600m

Sidensvans

Sjelden

**

Høsten/vinter

Herdalsfjellet/rundt svartavatnet

Fossekall

Regelmessig

*

hele året (om det finnes åpent vann)

Sjelden så langt opp som RH

Gjerdesmett

Regelmessig

**

Slutten av mars – midt okt

<500m

Jernspurv

Regelmessig

**

Siste delen av april - tidlig okt

sjelden så langt opp som RH

Rødstrupe

Regelmessig

**

april – okt

sjelden så langt opp som RH

Rødstjert

Sjelden

*

Sept

<400m

Busksvett

Regelmessig

*

mai-sept

<400m

Steinsvett

Regelmessig

**

mot slutten av april til tidlig okt

helt opp til toppen

Ringtrost

Regelmessig

*

tidlig mai - oktober

<600m

Svartrost

Regelmessig

** (***)

hele året (men fåtalling om vinteren)

<400m

Gråtrost

Regelmessig

** (****)

Høsten og uregelmessig om vinteren

<400m (700m om høsten)

Måltrost

Regelmessig

*(**)

Sommer - sept

Parkeringsplassen opp til svartavetnet

Rødvingetrost

Regelmessig

** (***)

Slutten av april – midt oktober

<500m (noe høyer om høsten)

Duetrost Sjelden * okt på trekk

Tornsanger

Fåtallig

*

Slutten av mai - seint sommer

<400m

Munk

Sjelden

*

Sept

<400m

Gransanger

Sjelden

*


Gran trær

Løvsanger

Regelmessig

**

Tidlig mai til mid sept

Opp til tre/einargrensen

Fuglekonge

Regelmessig/Standfugl

**

Hele året (men mye færre om vinteren)

Gran trær ellers opp til RH om høsten)

Stjertmeis

Sjelden

**

Midten av sept

Rundt parkeringsplassen

Svartmeis Sjelden

Granmeis

Standfugl

**

Hele året

Opp til tre/einargrensen ellers opp til RH om høsten

Blåmeis

Standfugl

**

Hele året

Opp til svartavatnet om sommeren (ellers rundt parkeringsplassen)

Kjøttmeis

Standfugl

**

Hele året

opp til svartavatnet om sommeren (ellers rundt parkeringsplassen), RH om høsten

Varsler

Sjelden

*

Høsten/vinter

<400m

Skjære

Regelmessig

*

Hele året

rundt osavatnet

Nøtteskrike

Sjelden

*

høsten

på trekk

Kråke

Sjelden

*

høsten

opp til svartavatnet

Ravn

Standfugl

**

Hele året

helt opp til toppen

Bokfink

Regelmessig

** (***)

Sommer/høsten

<400m ellers opp til RH på trekk

Bjørkefink

Regelmessig

(***)

Sept-okt

<RH

Grønnfink

Standfugl

** (***)

Hele året

<500m (opp til RH om høsten)

Grønnsisik

Regelmessig

* (***)

Hele året

<400m (<600 på trekk)

Bergirisk

Fåtallig

*

mai

>RH

Brun / Gråsisik

Regelmessig

**

Hele året men uregelmessig om vinteren

<400m

Konglebit

Meget sjelden

*

Første rekord i Bergen område notert på Ormarinden

<400m

Dompap

Regelmessig/Standfugl

* (**)

Hele året

<400m (opp til 700 om høsten)

Grankorsnebb

Sjelden

*

Sept-oktober

<600m

Lappspurv

Sjelden

*

April og oktober

>600m

Snøspurv

Fåtallig

*

mai-nov

helt opp til toppen

Sivspurv

Fåtallig

*

Sept (uke 37 & 38)

<600m
31680 visits to this side since November 05, 2005.
All content on this site, including Natural Born Birder logo, is copyright © 2005

Birding Top 500 Counter